GDPR

Povinně zveřejňované informace o zpracování osobních údajů Městského klubu v Novém Městě nad Metují, Komenského 30, Nové Město nad Metují, (dále jen „Městský klub“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Městský klub zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, účastníků kurzů a dalších subjektů Městského klubu. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Městskému klubu zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však Městský klub provádí v zájmu osob převážně k zajištění informovanosti. Městský klub respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Městský klub zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu Městského klubu, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Městský klub zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Městský klub pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Městského klubu, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na Městský klub je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: wm7gvvv, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: reditel@mestskyklub.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese: Městský klub, Komenského 30, 549 01 Nové Město nad Metují, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese: Městský klub, Komenského 30, 549 01 Nové Město nad Metují. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Městský klub obracet za účelem uplatnění práva: - na přístup k osobním údajům, - na opravu osobních údajů, - na výmaz osobních údajů, - na omezení zpracování osobních údajů, - vznést námitku proti zpracování osobních údajů, - na přenositelnost údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Městský klub obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Městský klub je  JUDr. Jan Šťastný, MPA., email: stastny@catania.cz

ZŮSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Přihlas se do našeho newsletteru a budeme ti zasílat novinky přímo na e-mail.